L 100 Forslag til lov om ændring af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser). (Øget fleksibilitet i anvendelsen af retshjælpsordningen i børnebortførelsessager).

Formålet med lovforslaget er at forbedre de virkemidler, der er til rådighed i sager om tilbagegivelse af børn, der er bortført fra Danmark til andre lande. Dette skal ske ved at skabe en fleksibilitet i retshjælpsordningen. Det foreslås konkret, at der indføres mulighed for at give retshjælp til udenretlig konfliktmægling, til rimelige udgifter til barnets og en ledsagers hjemrejse til Danmark i forbindelse med en tilbagegivelse samt til rimelige og relevante omkostninger til andre tiltag, der i helt særlige tilfælde vurderes at være nødvendige for tilbagegivelse af barnet. Forslaget forventes at træde i kraft den 1. juni 2016.

Fremsat den: 13. januar 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 12. april 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 378 af 27. april 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.