L 101 Forslag til lov om ændring af byggeloven. (Indførelse af certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold, undtagelse af udlejningsejendomme for byggeskadeforsikring m.v.).

Lovforslaget sigter mod at fremme effektivitet og vækst i byggeriet. Det foreslås for det første, at transport- og bygningsministeren kan fastsætte regler om en certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i kompliceret byggeri. Udgangspunktet vil være, at det nuværende sikkerhedsniveau i byggeriet fastholdes.

Det forslås for det andet, at det fremover skal være frivilligt for en bygherre at tegne byggeskadeforsikring ved opførelse af udlejningsejendomme. Baggrunden er, at det kun er ejeren af en bygning, der kan påberåbe sig forsikringen, og at lejeren allerede vurderes at være beskyttet af de almindelige lejeregler.

Det foreslås for det tredje, at al brandlovgivning om indretning og drift af bygninger, hvor der er et særligt hensyn til personsikkerheden, samles i byggeloven for at gøre byggesagsbehandlingen mere ligetil.

Endelig foreslås det, at kommunerne kan opkræve et mindre, fast gebyr ved alle typer byggesager, hvis byggesagsbehandlingen ellers er gratis.

Fremsat den: 13. januar 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 21. april 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 386 af 27. april 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.