L 103 Forslag til lov om betalingskonti.

Lovforslaget gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/92/EU af 23. juli 2014 om sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, flytning af betalingskonti og adgang til betalingskonti med basale funktioner i dansk ret.

Med lovforslaget sikres forbrugere ret til en basal betalingskonto vederlagsfrit eller mod et mindre gebyr. Desuden indføres regler om, at en forbruger, samtidig med indgåelse af en aftale om en betalingskonto, har krav på et gebyroplysningsdokument samt en årlig gebyrredegørelse. Endelig indeholder lovforslaget regler om flytning af konti, som skal gøre det lettere for forbrugere at skifte pengeinstitut.

Loven træder i kraft den 1. juli 2016.

Fremsat den: 13. januar 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 19. april 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 375 af 27. april 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.