L 104 Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015.

Formålet med lovforslaget er at formalisere de bevillingsændringer, som i 2015 er foretaget på forventet efterbevilling. Forslaget til tillægsbevilling har dermed en bevillingsretlig og ikke en statsfinansiel funktion.

Fremsat den: 28. januar 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 3. marts 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1 af 8. marts 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.