L 105 Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Værdighedspolitikker for ældreplejen).

Med lovforslaget forpligtes kommunalbestyrelsen til at træffe beslutning om en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Værdighedspolitikken, der skal offentliggøres, skal beskrive de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje m.v., som gives efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen. Den første værdighedspolitik skal offentliggøres af kommunalbestyrelsen senest den 1. juli 2016.

Fremsat den: 20. januar 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 23. februar 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 171 af 27. februar 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.