L 106 Forslag til lov om ændring af deltidslov. (Opfølgning på begrundet udtalelse fra Europa-Kommissionen om forskelsbehandling af deltidsansatte samt forenkling af loven).

Loven indeholder følgende elementer:

Med loven sikres det, at deltidsloven er i overensstemmelse med deltidsdirektivet. I tillæg hertil forenkles loven. De tre bilag i deltidsloven, der regulerer forholdene for ikkeoverenskomstdækkede lønmodtagere i den offentlige sektor, fjernes. Herefter vil alle lønmodtagere, som ikke via overenskomster eller rammeaftaler er sikret minimumsrettighederne i deltidsdirektivet, blive omfattet af bestemmelserne i lovens Bilag A, som er en rammeaftale mellem DA og LO. Hermed udvides bestemmelserne i DA-LO-aftalen til også at finde anvendelse for ikkeoverenskomstdækkede deltidsansatte på det offentlige område, og der vil være ensartede minimumsregler for deltidsansatte på hele det danske arbejdsmarked.

Loven ophæver desuden adgangen til efter ansøgning at anvende andre kollektive overenskomster end DA-LO-aftalen i forhold til deltidsansatte uden for det overenskomstdækkede område.

Endelig sikres det, at implementeringen af deltidsdirektivet fortsat er forankret i kollektive overenskomster indgået mellem arbejdsmarkedets parter, og at behandling af tvister på området fortsat er forankret i det fagretlige system.

Fremsat den: 27. januar 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 17. marts 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 297 af 22. marts 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.