L 107 Forslag til lov om knive og blankvåben m.v.

Formålet med lovforslaget er at revidere, forenkle og præcisere lovgivningen om knive og blankvåben og samtidig øge trygheden i befolkningen og forebygge alvorlig voldskriminalitet og anden kriminalitet, der indebærer fare for liv og helbred.

Lovforslaget foreslår at indføre en ny knivlov, der på den ene side lemper reglerne for brug af knive til fornuftige dagligdags formål og på den anden side skærper kursen mod knive i bl.a. nattelivet og kriminelle miljøer. Forslaget lægger desuden op til, at princippet om, at knive kun må medbringes på offentlige steder m.v., når der er et anerkendelsesværdigt formål, udvides til at omfatte alle knive og blankvåben.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2016.

Fremsat den: 27. januar 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 21. april 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 376 af 27. april 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.