L 112 Forslag til lov om ændring af lov om euforiserende stoffer. (Assisteret stofindtagelse i stofindtagelsesrum).

Inden for målgruppen for stofindtagelsesrum er der en relativt lille særlig belastet gruppe injektionsbrugere, som ikke fysisk er i stand til at injicere deres euforiserende stoffer. Det kan være personer, som er meget abstinente og ryster så meget, at de ikke selv kan injicere stoffet eller ikke kan se eller nå en brugbar vene. For at sikre, at fordelene ved stofindtagelsesrum også kommer denne målgruppe til gavn, bemyndiges sundheds- og ældreministeren med lovforslaget til at fastsætte nærmere regler om stofindtagelse i stofindtagelsesrum.

På baggrund af bemyndigelsen vil det blive fastsat, at stofindtagelsesrummets brugere selv skal foretage stofindtagelsen, idet den enkelte kommunalbestyrelse dog kan beslutte at give injektionsbrugere, der ikke fysisk er i stand til at indtage deres euforiserende stof uden assistance, adgang til at blive assisteret af en anden person, som skal være 18 år eller derover, og som ikke må tilhøre stofindtagelsesrummets personale.

Loven træder i kraft den 1. juli 2016.

Vedtaget 86 stemmer for forslaget (S, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF) 22 stemmer imod forslaget (DF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

Fremsat den: 28. januar 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 5. april 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 382 af 27. april 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.