L 114 Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen. (Ophævelse af bestemmelser, som friholder kalenderføring, ministerbetjening og dokumenter udvekslet mellem ministre og folketingsmedlemmer fra at være omfattet af retten til aktindsigt).

Lovforslaget er et ændringslovforslag til offentlighedsloven, som Folketinget vedtog i juni 2013. Lovforslaget indebærer, at bestemmelserne i offentlighedsloven om, at retten til aktindsigt ikke omfatter sager om kalenderføring, ministerbetjening og korrespondance mellem ministre og folketingsmedlemmer, ophæves.

Det foreslås, at loven træder i kraft 3 måneder efter førstkommende valg til Folketinget.

Forkastet 47 stemmer for forslaget (DF, EL, LA, ALT) 59 stemmer imod forslaget (S, V, RV, SF, KF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

Fremsat den: 3. februar 2016. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Høringsbrev, –oversigt og høringssvar fra lovforslag nr. L 77, folketingsåret 2013-14
L 77 2013-14 Høringsbrev -oversigt og -svar (002)
Høringsbrev, –oversigt og høringssvar fra lovforslag nr. L 77, folketingsåret 2013-14

Bilag 3

Udkast til betænkning

Bilag 4

Betænkning afgivet d. 19/5-16

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.