L 115 Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Indførelse af mulighed for, at andre end læger kan foretage kapillær blodprøvetagning til måling af blodsukker m.m.).

Formålet med lovforslaget er at gøre det nemmere og mere tilgængeligt at få foretaget en priktest, f.eks. til måling af blodsukker.

Efter gældende regler er det kun læger eller lægers medhjælpere, der må foretage en priktest på tredjemand. Med lovforslaget ønskes det, at priktest omfattes af samme undtagelse i loven som akupunktur, så også personer, der ikke er autoriserede i henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, kan bistå med at udføre selve priktesten. Det vil fortsat kun være autoriserede sundhedspersoner, der kan bestemme en diagnose og behandling.

Loven træder i kraft den 1. juni 2016.Forkastet 31 stemmer for forslaget (DF, LA) 76 stemmer imod forslaget (S, V, EL, ALT, RV, SF, KF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. På grund af en fejl, blev der ikke registreret stemmeafgivning fra Brian Mikkelsens (KF) panel.

Fremsat den: 5. februar 2016. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høring over lovforslaget
Høringsbrev
Høringsliste
Lovforslag om mulighed for, at ikkeautoriserede personer kan udføre priktest

Bilag 2

Høringssvar fra FOA

Bilag 3

Høringssvar fra Danmarks Apotekerforening

Bilag 4

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd

Bilag 5

Høringssvar fra Pharmadanmark

Bilag 6

Høringssvar fra Diabetesforeningen

Bilag 7

Høringssvar fra Forbrugerrådet Tænk

Bilag 8

Høringssvar fra Jordemoderforeningen

Bilag 9

Høringssvar fra Farmakonomforeningen

Bilag 10

Høringssvar fra Astma-Allergi Danmark

Bilag 11

Høringssvar fra Lægeforeningen

Bilag 12

Høringssvar fra sundheds- og ældreministeren

Bilag 13

Høringsnotat

Bilag 14

Udkast til betænkning

Bilag 15

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 16

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 17

Betænkning afgivet den 17. maj 2016

Bilag 18

Betænkning afgivet den 17. maj 2016 (omtryk)

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til høringssvaret af 19/2-16 fra Danmarks Apotekerforening, til sundheds- og ældreministeren
Svar på spm. 1M
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 2

Spm. om kommentar til høringssvaret af 19/2-16 fra Dansk Sygeplejeråd, til sundheds- og ældreministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm. 2M

Spm. 3

Spm. om kommentar til høringssvaret af 22/2-16 fra Pharmadanmark, til sundheds- og ældreministeren
Svar på spm. 3M
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 4

Spm. om kommentar til høringssvaret af 22/2-16 fra Diabetesforeningen, til sundheds- og ældreministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm. 4M

Spm. 5

Spm. om kommentar til høringssvaret af 22/2-16 fra Forbrugerrådet Tænk, til sundheds- og ældreministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm. 5M

Spm. 6

Spm. om kommentar til høringssvaret af 22/2-16 fra Jordemoderforeningen, til sundheds- og ældreministeren
Svar på spm. 6M
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 7

Spm. om kommentar til høringssvaret af 22/2-16 fra Farmakonomforeningen, til sundheds- og ældreministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm. 7M

Spm. 8

Spm. om kommentar til høringssvaret af 23/2-16 fra Astma-Allergi Danmark, til sundheds- og ældreministeren
Svar på spm. 8M
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 9

Spm. om kommentar til høringssvaret af 29/2-16 fra Lægeforeningen, til sundheds- og ældreministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm. 9M

Spm. 10

Spm. om, at ministeren bedes forholde sig til de ændringsforslag, der er stillet til lovforslaget om at andre end læger kan foretage kapillær blodprøvetagning, til sundheds- og ældreministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
STPS vurdering af udkast til ændringsforslag til L 115
SUU L 115 - Svar på spm. 10 [DOK87060]M

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.