L 118 Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence m.v.).

Lovforslagets formål er at bidrage til udviklingen af sunde konkurrencevilkår og at fremme færdselssikkerheden.

Det skal ske, ved at indehaveren af en tilladelse til at udføre godskørsel, buskørsel, taxikørsel, limousinekørsel, sygetransport eller offentlig servicetrafik skal følge bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, som findes i de kollektive overenskomster. Lovforslaget vil endvidere udvide overenskomstnævnets virksomhed til også at omfatte de nævnte typer af kørsel.

Baggrunden for lovforslaget er en dom afsagt af Højesteret den 4. februar 2015 i en sag anlagt mod Trafik- og Byggestyrelsen.

Fremsat den: 10. februar 2016. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat fra transport- og bygningsministeren
Følgebrev til TRU
Høringsnotat, L118
Høringssvar
Høringssvar DI, ATL, LO
Økonomisk høringssvar fra Danske Regioner og Erhvervsstyrelsen
Økonomisk høringssvar fra KL

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Henvendelse af 27/4-16 fra James Yates

Bilag 6

Kopi til orientering af brev til Folketingets formand vedrørende tilbagetrækning af L 118, fra transport- og bygningsministeren
Orientering af TRU vedr. L118
Brev til Folketingets formand

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om der kun findes én overenskomst på transportområdet, til transport- og bygningsministeren
TRU. alm. del L118 spm 1
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 2

Spm. om den retspraksis, der har været gældende siden godskørselslovens tilblivelse, har været forkert eller uhensigtsmæssig, til transport- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
TRU. alm. del L118 spm 2

Spm. 3

Spm. om at reetablere retstilstanden fra før NORTRA-dommen, til transport- og bygningsministeren
TRU. alm. del L118 spm 3
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 4

Spm. om ministerens manglende imødekommenhed af den kritik af forslaget, til transport- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
TRU. alm. del L118 spm 4

Spm. 5

Spm. om lovforslag L 118 er blevet udfærdiget i departementet og ikke i Trafik- og Byggestyrelsen, til transport- og bygningsministeren
TRU. alm. del L118 spm 5
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 6

Spm. om, hvilke eksterne aktører og eventuelle interesseorganisationer der har bidraget til udformningen af L 118, til transport- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
TRU. alm. del L118 spm 6

Spm. 7

Spm. om tilfredsheden med lovforslag L 118 i den foreliggende form, til transport- og bygningsministeren
TRU. alm. del L118 spm 7
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 8

Spm. om ministeren deler en række toneangivende organisationers bekymring for, at lovforslag L 118 i den foreliggende form ikke sikrer et vist niveau for løn- og arbejdsforhold, til transport- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
TRU. alm. del L118 spm 8

Spm. 9

Spm. om kommentar til henvendelse af 27/4-16 fra James Yates, til transport- og bygningsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
TRU. alm. del L118 spm 9
TRU. alm. del L118 spm 9

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.