L 120 Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Landskabelige hensyn og inddragelse af offentligheden).

Med lovforslaget foreslås det, at miljø- og fødevareministeren gives bemyndigelse til at fastsætte regler om varetagelsen af landskabelige hensyn i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser. Derudover indebærer lovforslaget, at ministeren kan fastsætte regler for inddragelsen af offentligheden, når afgørelser om virksomheder, anlæg, indretninger m.v. i andre lande kan få indvirkning på miljøet i Danmark.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juni 2016.

Fremsat den: 11. februar 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 19. maj 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 457 af 25. maj 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.