L 127 Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte. (Målretning af målgruppen og nedsættelse af satsen for SVU til videregående uddannelse).

Baggrunden for lovforslaget, der er en del af finanslovsaftalen for 2016, er, at statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til videregående uddannelse fortsat udgør størstedelen af det samlede antal ansøgninger om SVU.

Det er derfor formålet med lovforslaget at målrette SVU-ordningen yderligere, så der på den ene side fortsat prioriteres uændrede vilkår for SVU til de personer, som har lidt eller ingen uddannelse, mens vilkårene skærpes for de personer, der vil læse på en videregående uddannelse.

Det foreslås, at SVU til videregående uddannelse målrettes personer, der ikke har gennemført en videregående uddannelse, og dermed opkvalificeres til videregående niveau i forbindelse med efter- og videreuddannelse. Samtid foreslås det, at satsen til uddannelse på videregående niveau nedsættes fra 80 til 60 pct. af dagpengenes højeste beløb svarende til en nedsættelse fra 3.308 kr. til 2.481 kr. pr. uge (2015-tal).

Loven træder i kraft den 1. juli 2016.

Fremsat den: 24. februar 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 17. maj 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 511 af 31. maj 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.