L 129 Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love. (Betalings- og handlekommune ved ophold i veterantilbud m.v.).

Lovforslaget primære formål er at sikre, at veteraner ikke føler sig i klemme mellem kommuner, når de har behov for hjælp under den sociale lovgivning under ophold i veterantilbud, og at veterantilbuddene ikke bliver en økonomisk belastning for de kommuner, hvor de ligger.

Med forslaget kommer reglerne om betalings- og handlekommune i forbindelse med ophold i veterantilbud til at svare til de regler, der gælder for personer med ophold i forsorgshjem, herberger og lign. efter servicelovens § 110.

Den oprindelige opholdskommune bliver med lovforslaget betalingskommune for veteraner, og ligeledes vil oprindelige opholdskommuner forblive handlekommuner for at opnå sammenhæng mellem finansieringsansvar og visitationskompetence.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2016.

Vedtaget 111 stemmer for forslaget (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

Fremsat den: 24. februar 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 21. april 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 380 af 27. april 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.