L 130 Forslag til lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg. (Valgret til personer under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne).

Lovforslagets formål er at ændre valglovgivningen, så flere inden for grundloven skal have valgret ved landsdækkende valg i Danmark. Det betyder, at personer under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, skal have valgret til kommunale og regionale valg samt til europaparlamentsvalg.

Lovforslaget medfører derudover, at persongruppen kan vælges som valgstyrere og tilforordnede vælgere til kommunale og regionale valg og europaparlamentsvalg.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2016.

Vedtaget 101 stemmer for forslaget (S, DF, V, EL, ALT, RV, SF, KF) 8 stemmer imod forslaget (LA) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

Fremsat den: 24. februar 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 21. april 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 381 af 27. april 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.