L 132 Forslag til lov om ændring af lov om luftfart. (Regulering af mindre droner, justering af arbejdsmiljøregler samt afgifter og gebyrer).

Formålet med lovforslaget er blandt andet at sikre en balanceret og sammenhængende reguleringsramme, som vil skabe klare rammer for professionelles og privates anvendelse af droner og samtidig sikre de nødvendige samfundsmæssige hensyn til flyve- og personsikkerheden, privatlivets fred, terrorbekæmpelse m.v.

Desuden foreslås der en bagatelgrænse, så de helt små droner, der bl.a. anvendes som legetøj, kun vil være underlagt ganske få regler.

Endvidere foreslås det, at organiseringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøjer tilpasses de generelle bestemmelser i arbejdsmiljølovgivningen.

Endelig indebærer forslaget en justering af modellen for finansieringen af Trafik- og Byggestyrelsens tilsynsvirksomhed m.v. på luftfartsområdet.

Fremsat den: 24. februar 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 31. maj 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 602 af 4. juni 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.