L 133 Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Højere lokale hastighedsgrænser på motortrafikveje og justering af bødetaksten for hastighedsoverskridelser på visse motortrafikveje).

Formålet med lovforslaget er at skabe mulighed for at fastsætte en højere hastighedsgrænse på motortrafikvejsstrækninger, hvor det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt, og herved styrke fremkommeligheden og mobiliteten.

Det foreslås desuden, at sanktionen for hastighedsoverskridelser på motortrafikveje, hvor hastighedsgrænsen måtte blive forhøjet til 100 km/t., sidestilles med hastighedsoverskridelser på motorveje med en hastighedsgrænse på 100 km/t. eller derover.

Fremsat den: 24. februar 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 3. maj 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 410 af 11. maj 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.