L 134 Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love. (Implementering af VVM-direktivet for statslige vej- og jernbaneprojekter samt havneprojekter).

Formålet med lovforslaget er at implementere VVM-direktivet i vejloven, jernbaneloven og havnelovgivningen for statslige projekter. I forbindelse med en ændring af VVM-direktivet i 2014 blev en undtagelse fra VVM-procedure for de af Transport- og Bygningsministeriets projekter, der vedtages ved anlægslov, ophævet. Derfor implementeres der en VVM-procedure for de projekter, der vedtages ved anlægslov, i vejloven og i jernbaneloven.

Vejdirektoratet og Banedanmark udpeges til kompetente myndigheder til at varetage VVM-processuelle opgaver frem til Folketingets vedtagelse af en anlægslov.

Med henblik på at forenkle VVM-reglerne implementeres der samtidig en administrativ VVM-procedure, hvorefter Trafik- og Byggestyrelsen fremover vil være kompetent VVM-myndighed og meddele administrativ VVM-tilladelse til de statslige vej- og jernbaneprojekter, der ikke skal vedtages ved anlægslov.

Fremsat den: 24. februar 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 31. maj 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 658 af 8. juni 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.