L 136 Forslag til lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om størrelse på filer m.v.).

Formålet med lovforslaget er at sikre hjemmel til, at adgangen til at anvende Digital Post-løsningen kan begrænses, for så vidt angår størrelsen på filer og antallet af filer, der kan sendes pr. meddelelse. Det sker for at sikre overensstemmelse mellem lovgrundlaget og de faktiske muligheder for at anvende Digital Post.

Lovforslaget fremsættes i øvrigt på baggrund af Folketingets ombudsmands udtalelse af 2. maj 2015 om modtagelseskapaciteten i Digital Post. Ombudsmanden konkluderer, at der ikke i den gældende lov er nogen begrænsning af borgeres og virksomheders ret til at anvende Digital Post i deres kommunikation med offentlige afsendere, for så vidt angår størrelsen på filer og antallet af filer, der kan sendes pr. meddelelse.

Lovforslaget skal træde i kraft den 1. juli 2016.

Fremsat den: 25. februar 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 17. maj 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 633 af 8. juni 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.