L 139 Forslag til lov om ændring af lov om Dansk Institut for Internationale Studier. (Fastsættelse af instituttets hjemsted).

Lovforslaget har til formål at ændre lovgrundlaget for Dansk Institut for Internationale Studier således, at instituttet kan flyttes fra København til Aarhus som led i regeringens plan for udflytning af statslige arbejdspladser.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. oktober 2016.

Forkastet 45 stemmer for forslaget (DF, V, KF) 62 stemmer imod forslaget (S, EL, LA, ALT, RV, SF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

Fremsat den: 26. februar 2016. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringssvar- og kommenteret høringsoversigt, fra udenrigsministeren
Følgeskrivelse
1. European Centre for Minority Issues
2. Rigsrevisionen
3. Håndværksrådet
4. Dansk Folkeoplysnings Samråd
5. RUC
6. Folketingets Ombudsmand
7. Dansk Helsinki komité
8. FAK
9. CISU
10. DIIS
11. Læger uden grænser
12. Ligebehandlingsnævnet
13. FN-forbundet
14. Kvinderådet
15. Danske Universiteter - høringssvar
15. Danske Universiteter
16. UNDP
17. Røde Kors
18. Det Frie Forskningsråd
19. Østersø NGO netværk
20. Det Mosaiske Trossamfund
21. DIGNITY
22. Center for Militære Studier
23. CARE Danmark
2. følgeskrivelse
Kommenteret høringsoversigt (revideret)
24 Europabevægelsen

Bilag 2

Henvendelse af 29. februar 2016 fra ni tidligere udenrigsministre om udflytning af DIIS

Bilag 3

Godkendt tidsplan

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 26. april 2016

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvad det faglige belæg er for at udflytte DIIS, til udenrigsministeren
Følgeskrivelse
URU svar spørgsmål 1
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 2

Spm. om, konsekvenserne af udflytning af DIIS for vidensdeling, sparring og deltagelse i arrangementer, til udenrigsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Følgeskrivelse
URU svar spørgsmål 2

Spm. 3

Spm., om en beslutning om at udflytte en selvejende institution kan danne præcedens i forhold til statens indblanding i andre organisationers frihed, til udenrigsministeren
Følgeskrivelse
URU svar spørgsmål 3
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 4

Spm., om ministeren deler Håndværksrådets vurdering om, at udflytningen af DIIS sker fra et vækstcentrum til et andet, hvorfor udflytningen af DIIS ikke tjener regeringens formål om at skabe vækst i hele Danmark, til udenrigsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Følgeskrivelse
URU svar spørgsmål 4

Spm. 5

Spm., om ekstraudgifter til f.eks. indenrigsrejser for DIIS’ medarbejdere og gæster mellem København og Århus, til udenrigsministeren
Følgeskrivelse
URU svar spørgsmål 5
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 6

Spm., om ministerens kommentar til de mange forhenværende udenrigsministres protester imod en udflytning af DIIS, til udenrigsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Følgeskrivelse
URU svar spørgsmål 6

Spm. 7

Spm., om ministeren vil oplyse, om DIIS har bidraget med svar på L 139 - spørgsmål 5 om ekstra rejsetid i forbindelse med en udflytning af DIIS, og om ministeren i så fald vil fremsende DIIS' bidrag til svar, til udenrigsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Følgeskrivelse
URU svar spørgsmål 7
DIIS høringssvar

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.