L 147 Forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Formålet med lovforslaget er at indføre en ny, samlet lov om miljøvurdering af både planer og programmer og konkrete projekter, som giver en forenklet fremstilling af de regler, der gælder for miljøvurderinger på forskellige stadier. Lovforslaget indebærer, at de to centrale EU-proceduredirektiver inden for den miljøretlige regulering – miljøvurderingsdirektivet og VVM-direktivet – implementeres samlet.

Lovforslaget skal sikre, at der sker en central implementering af direktiverne med en ensartet anvendelse på land og på havet.

Lovforslaget sambehandles med L 148.

Vedtaget 111 stemmer for forslaget (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

Fremsat den: 3. marts 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 10. maj 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 425 af 18. maj 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.