L 155 Forslag til lov for Grønland om kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale.

Lovforslaget regulerer sikkerhedskontrol med nukleart materiale i Grønland med henblik på at sikre den fredelige udnyttelse af nukleart materiale, herunder uran, og for at leve op til Kongeriget Danmarks internationale sikkerhedskontrolforpligtelser på området. Baggrunden for lovforslaget var Inatsisartuts (Grønlands parlament) principbeslutning i 2013 om at ophæve nul tolerancepolitikken overfor efterforskning og udvinding af uran og andre radioaktive stoffer, og den deraf følgende aftale mellem den danske regering og Naalakkersuisut (Grønlands regering) vedrørende de særlige udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitiske forhold, der knytter sig til udvinding og eksport af uran og andre radioaktive stoffer i Grønland. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med lovforslag L 158 om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse fra Grønland.

Fremsat den: 30. marts 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 2. juni 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 621 af 8. juni 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.