L 156 Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler. (Obligatorisk betænkningsperiode ved indgåelse af aftaler om kortfristede forbrugslån).

Formålet med lovforslaget er at styrke beskyttelsen af forbrugeren ved at indføre en obligatorisk betænkningsperiode på 48 timer ved indgåelse af aftaler om kortfristet forbrugslån, som indgås uden sikkerhedsstillelse og uden betingelse om køb af vare eller tjenesteydelse, og hvor løbetiden maksimalt er 3 måneder. Dette gælder dog ikke kreditaftaler, der indgås med et pengeinstitut.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2016.

Fremsat den: 30. marts 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 26. maj 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 637 af 8. juni 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.