L 157 Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsaftaler og lov om tilsyn med firmapensionskasser. (Udvidelse af forbud mod indhentelse og anvendelse af visse helbredsmæssige oplysninger ved tegning m.v. af forsikringer og pensioner).

Formålet med lovforslaget er at udvide det gældende forbud mod indhentelse og anvendelse af visse helbredsoplysninger ved tegning m.v. af forsikringer og pensioner, så forsikringsselskaber og pensionskasser fremover ikke må anvende helbredsoplysninger om en forsikrings- eller pensionsmodtagers slægtninge i forbindelse med tegning m.v. af henholdsvis forsikringer og pensioner.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2016.

Fremsat den: 30. marts 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 26. maj 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 638 af 8. juni 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.