L 158 Forslag til lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse.

Formålet med lovforslaget er at sikre, at udførsel fra Grønland af produkter med dobbelt anvendelse, dvs. produkter, der både kan anvendes til civile og militære formål, overholder de til enhver tid gældende internationale forpligtelser for eksportkontrol af dual-use produkter, som Kongeriget Danmark er forpligtet til at overholde. Baggrunden for lovforslaget var Inatsisartuts (Grønlands parlament) principbeslutning i 2013 om at ophæve nul tolerancepolitikken overfor efterforskning og udvinding af uran og andre radioaktive stoffer, og den deraf følgende aftale mellem den danske regering og Naalakkersuisut (Grønlands regering) vedrørende de særlige udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitiske forhold, der knytter sig til udvinding og eksport af uran og andre radioaktive stoffer i Grønland. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med lovforslag L 155 om kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale i Grønland.

Fremsat den: 30. marts 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 3. juni 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 616 af 8. juni 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.