L 161 Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forsøgsordning med kørekort til 17-årige betinget af ledsaget kørsel indtil det fyldte 18. år samt nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til lille knallert m.v.).

Med lovforslaget kan der etableres en 3-årig forsøgsordning, hvorefter 17-årige kan erhverve kørekort til almindelig bil, hvis de kører med en erfaren ledsager, frem til de er fyldt 18 år.

Derudover foreslås det at nedsætte aldersgrænsen for kørekort til lille knallert fra 16 til 15 år og at indføre krav om forældresamtykke i forbindelse med salg m.v. af knallerter til unge under 16 år.

Endelig lægges op til, at der kan fastsættes bestemmelser om, under hvilke betingelser personer, der har ret til at føre motorkøretøj i udlandet, kan få dansk kørekort.

Fremsat den: 30. marts 2016. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat fra transport- og bygningsministeren
Til TRU fremsendelse af høringsnotat med høringssvar
Høringsnotat (2. ordførernotat)
Høringssvar
Scan16031511130

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Udkast til betænkning

Bilag 5

Ændringsforslag om deling samt høringssvar og høringsnotat over ændringsforslaget, fra transport- og bygningsministeren
Følgebrev til TRU vedr. lynhøring
Høringsnotat
Ændringsforslag til L 161-1
Høringssvar Rådet for Sikker Trafik lynhøring
Høringssvar Færdselsstyrelsen
Høringssvar Ungdomsskoleforeningen
Høringssvar Landsforeningen af Ungdomsskoleledere
Høringssvar Rigspolitiet
Høringssvar KL

Bilag 6

2. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet d. 19/5-16

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.