L 162 Forslag til lov om voksenansvar for anbragte børn og unge.

Med lovforslaget tydeliggøres reglerne på området. Det sker bl.a. ved at fastsætte regler om voksenansvar og adgangen til at foretage indgreb som led i den daglige omsorg. Desuden lovfæstes adgangen til at fastsætte en husorden, og de eksisterende regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for anbragte børn og unge videreføres og præciseres. Herudover tydeliggøres adgangen til at anvende rusmiddeltest med samtykke. Det foreslås samtidig at foretage en række udvidelser af adgangen til at anvende magt over for anbragte børn og unge.

Lovforslaget udmønter sammen med lovforslag L 163 (Konsekvensændringer som følge af lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge m.v.) aftalen om »Klare rammer for voksenansvar over for anbragte børn og unge«, som regeringen (Venstre), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik i november 2015.

Loven skal træde i kraft den 1. januar 2017.

Fremsat den: 30. marts 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 31. maj 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 619 af 8. juni 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.