L 167 Forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum, lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. (Ændring af sammensætningen af beredskabskommissioner, hjemmel til operativt samarbejde på beredskabsområdet hen over landegrænserne, ændring af bestemmelse om brandsyn m.v.).

Hovedformålet med lovforslaget er at sikre en lovmæssig ramme for de nye fælleskommunale beredskabsenheder; herunder skabes mere fleksible rammer for sammensætningen af beredskabskommissionerne i de fælleskommunale beredskabsenheder. Samtidig skal lovforslaget bidrage til en mere effektiv arbejdsdeling, herunder at udnytte mulighederne for anvendelse af redningsberedskabets ressourcer lokalt på tværs af de kommunale redningsberedskaber og nationalt i forbindelse med større ulykker og katastrofer. Lovforslaget udmønter visse af de anbefalinger, som fremgår af rapporten fra Redningsberedskabets Strukturudvalg, der blev nedsat som følge af den politiske aftale om redningsberedskabet 2013-14.

Fremsat den: 31. marts 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 26. maj 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 634 af 8. juni 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.