L 169 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af greencardordningen).

Med forslaget foreslås det, at greencardordningen ophæves, bl.a. i lyset af at greencardordningen ikke har fungeret efter hensigten, at ordningen i flere tilfælde har medført løndumping, og at det økonomiske opsving, den historisk høje beskæftigelse og den lave ledighed, som var baggrunden for at indføre og udvide greencardordningen, ikke længere er situationen i Danmark.

Fremsat den: 5. april 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 2. juni 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 612 af 8. juni 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.