L 170 Forslag til lov om efterlevelse af folketingsbeslutninger.

Lovforslaget indebærer, at der indføres en generel retlig pligt for ministre til – med undtagelse af visse nærmere angivne tilfælde – at efterleve folketingsbeslutninger.

Fremsat den: 8. april 2016. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Kvitteringsbrev fra Folketingets formand til justitsministeren vedr. L 170 samt brevet fra justitsministeren.
Folketingets formands brev til justitsministeren
Brev fra justitsministeren vedr. L 170

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.