L 177 Forslag til lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede.

Loven indeholder følgende elementer:

Med loven implementeres artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/67/EU om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked (IMI-forordningen).

Der oprettes en fond, som skal dække udstationerede lønmodtageres krav på løn i henhold til en kollektiv overenskomst, når kravet er fastslået ved fagretlig behandling, og når arbejdsgiveren ikke har betalt efter påkrav herom. Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede iværksætter efter udbetalingen inddrivelse af kravet mod arbejdsgiveren og kan i den forbindelse ligeledes inddrive en bod, som er tilkendt den faglige organisation. Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede finansieres af bidrag fra alle arbejdsgivere, herunder arbejdsgivere, der midlertidigt leverer tjenesteydelser til Danmark.

Vedtaget 79 stemmer for forslaget (S, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF) 0 stemmer imod forslaget 23 stemmer hverken for eller imod forslaget (DF)

Fremsat den: 26. april 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 3. juni 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 613 af 8. juni 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.