L 179 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer).

Lovforslaget medfører lavere takster for biler, passagerer m.v. til og fra øer på de færgeruter, der ikke er statslige.

Social- og indenrigsministeren får adgang til at yde et tilskud til de omfattede kommuner efter en fordelingsnøgle, der tager udgangspunkt i et beregnet tilskudsbehov.

Ordningen er særligt målrettet den turistmæssige lavsæson om foråret og efteråret, hvor der er det største potentiale for at øge turismen på øerne.

Social- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om ordningens konkrete udformning, men kommunerne vil få stor fleksibilitet i tilrettelæggelsen af ordningen.

Vedtaget 101 stemmer for forslaget (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

Fremsat den: 27. april 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 3. juni 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 648 af 8. juni 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.