L 180 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Nedlæggelse af den sociale særtilskudspulje).

Lovforslaget indebærer, at man ophæver § 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Det betyder, at den sociale særtilskudspulje til kommunerne nedlægges med virkning fra 2017. Lovforslaget indeholder også nogle ændringer, som er konsekvenser af ophævelsen af lovens § 17.

Fremsat den: 27. april 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 3. juni 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 649 af 8. juni 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.