L 187 Forslag til lov om ændring af straffeloven og om ophævelse af Lov, hvorved det forbydes fra dansk Territorium at understøtte krigsførende Magter. (Væbnede konflikter i udlandet m.v.).

Formålet med lovforslaget er først og fremmest at styrke det strafferetlige værn mod deltagelse i væbnede konflikter i udlandet for terrorgrupper.

Lovforslaget indeholder tre hovedpunkter:

1. Forhøjelse af strafferammen for at lade sig hverve til terrorisme eller i øvrigt at fremme virksomhed for terrororganisationer, når det sker ved at tilslutte sig en væbnet styrke.

2. Indførelse af mulighed for administrativt at forbyde indrejse og ophold i visse konfliktområder uden forudgående tilladelse fra de danske myndigheder.

3. Indførelse af ny strafbestemmelse om modtagelse af økonomisk støtte fra en terrororganisation.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2016.

Fremsat den: 4. maj 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 2. juni 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 642 af 8. juni 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.