L 188 Forslag til lov om integrationsgrunduddannelse (igu).

Lovforslaget udmønter den del af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter af 17. marts 2016, der angår oprettelse af en ny integrationsgrunduddannelse (igu).

Med den foreslåede integrationsgrunddannelse får flygtninge og familiesammenførte adgang til både praktisk oplæring på en virksomhed (som aflønnes med elevløn) og til offentligt betalt skoleundervisning med faglig opkvalificering og danskuddannelse og bliver samtidig selvforsørgende i et ustøttet ansættelsesforhold. I forhold til integrationslovens eksisterende virksomhedsrettede redskaber (løntilskud og virksomhedspraktik) udgør integrationsgrunduddannelsen en væsentlig mindre bureaukratisk ordning for både virksomhed, udlænding og kommune, idet virksomhed og udlænding selv aftaler ansættelsesforholdet uden kommunens mellemkomst. Virksomheder, der etablerer og gennemfører integrationsgrunddannelser, bliver tilgodeset med en bonus. Integrationsuddannelsen indføres som en 3-årig forsøgsordning.

Aftalen med arbejdsmarkedets parter, som lovforslaget udmønter, forudsætter igangsættelse af integrationsgrunddannelsen pr. 1. juli 2016.

Vedtaget 62 stemmer for forslaget (S, V, ALT, RV, Holger K. Nielsen (SF), Trine Torp (SF), KF) 42 stemmer imod forslaget (DF, EL, LA, Lisbeth Bech Poulsen (SF), Jacob Mark (SF)) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. Ved en fejl stemte Holger K. Nielsen (SF) og Trine Torp (SF) for.

Fremsat den: 4. maj 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 3. juni 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 623 af 8. juni 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.