L 190 Forslag til lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge.

Lovforslaget har til formål at gennemføre dele af Regeringens og KL’s aftale af 18. marts 2016 om øget fleksibilitet i kommunernes integrationsindsats.

Lovforsalget indebærer, at kommunerne får mulighed for at etablere særlige tilbud om grundskoleundervisning til tosprogede børn og unge som alternativ til folkeskolens undervisning i modtagelsesklasser. Undervisningstilbuddet kan efter kommunal beslutning også omfatte ikke-undervisningspligtige elever op til 25 år.

Oprettelsen af særlige tilbud om grundskoleundervisning står uden for rammerne af folkeskoleloven.

Det er foreslået, at loven træder i kraft den 1. august 2016 og ophæves den 31. juli 2021.

Vedtaget 57 stemmer for forslaget (S, V, LA, KF) 47 stemmer imod forslaget (DF, EL, ALT, RV, SF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

Fremsat den: 4. maj 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 3. juni 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 614 af 8. juni 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.