L 191 B Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. (Overgangsregel for ret til ferie for uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere, der overgår til integrationsydelse).

Lovforslaget er en del af det tidligere L191, der blev delt ved 2. behandlingen.

Med lovforslaget bliver det foreslået, at kontanthjælps-, og uddannelseshjælpsmodtagere, der overgår til integrationsydelse, får lov til at afholde deres allerede optjente ferie.

Lovforslaget træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.