L 176 Forslag til lov om ændring af lov om kildeskatteloven og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (Indførelse af skattepligt for udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber m.v.).

Da kommanditselskaber ikke er selvstændigt skattepligtige, men beskatningen sker hos deltagerne, forslås det med lovforslaget, at udvide den begrænsede skattepligt til at omfatte udenlandske deltagere i kommanditselskaber, der ikke har fastdriftssted i Danmark. Ændringen vil således sidestille beskatningen af udenlandske deltagere i kommanditselskaber med danske deltagere i kommanditselskaber og deltagere i kommanditselskaber med fast driftssted i Danmark.

Lovforslaget er en genfremsættelse af lovforslag nr. L 88, folketingsåret 2014-15, 1. samling.

Baggrunden for genfremsættelsen af forslaget er en analyse fra SKAT: »Skattely – Brug og misbrug af kommanditselskaber« fra marts 2016, som konkluderer, at danske kommanditselskaber kan anvendes som skattely eller medvirken hertil samt til skatteoptimering i Danmark og i udlandet. Det konkluderes endvidere, at risikoen er særlig høj for den del af kommanditselskaber, der har udenlandske ejere.

Fremsat den: 26. april 2016. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.