L 172 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Ændring af støtteordninger til biogas).

Lovforslaget formål er at gennemføre de støtteordninger til biogas til transport, procesformål i virksomheder og varmeproduktion, som blev besluttet i Energiaftale 2012. Støtteordningernes gennemførelse har afventet Europa-Kommissionens godkendelse, da de indeholder statsstøtte. Lovforslaget indsætter en definition af biogas, således at man kan se, om ens biogas er berettiget til at modtage støtte. Forslaget indeholder endvidere regler, der sikrer, at der ikke kan modtages støtte under transportstøtteordningen til biogas, som indgår i det lovfæstede iblandingskrav for brændstof til transport. Endelig er der regler, der sikrer, at der årligt foretages en vurdering af, om støtteordningerne kan føre til overkompensation.

Fremsat den: 13. april 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 2. juni 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 629 af 8. juni 2016

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
EFK-orienteringsbrev om høringsnotat for ændring af VE-loven
Høringsnotat - VE-loven
Høringssvar - VE-loven

Bilag 2

Orientering om høring af to bekendtgørelser om ændring af støtteordninger til biogas til transport, procesformål i virksomheder og varmeproduktion
EFK-brev - høring 2 bekendtgørelser om biogas
Høringsudgave - Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bæredygtig produktion af biogas
Høringsudgave - Støttebekendtgørelse biogas til transport, proces og varme

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 19/5-16

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.