B 176 Forslag til folketingsbeslutning om at forhøje bundfradraget for sommerhusudlejning.

Det foreslås, at Folketinget pålægger regeringen at indkalde til forhandlinger om forhøjelse af bundfradraget for udlejning af fritidsboliger omfattet af indberetningspligten fra de nuværende 21.000 kr. til 30.000 kr. pr. 1. januar 2017.

Fremsat den: 8. april 2016. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.