B 147 Forslag til folketingsbeslutning om fremme af varmepumper og begrænsning af biomasse.

Beslutningsforslaget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, der sikrer, at udbygningen af biomassekedler på decentrale værker begrænses, og at installation af store varmepumper fremmes. Hensigten er, at den grønne omstilling foregår så økonomisk effektivt som muligt. Den markante forskel i afgifterne henholdsvis på el til varmeproduktion og på biomasse betyder, at der ikke er selskabsøkonomi i at etablere store varmepumper, hvorfor de decentrale kraftværker fristes til varmeproduktion på biomasse. Dette er efter forslagsstillernes opfattelse problematisk af flere grunde; dels giver det bedre samfundsøkonomi at anvende de store mængder vindenergi, der er i systemet, i stedet for at importere dyr biomasse, dels vil anvendelse af strøm fra vind være mere bæredygtig og klimavenlig end biomasse, og dels får staten år for år et større provenutab som følge af den igangværende konverteringsbølge til biomasse.

Fremsat den: 1. april 2016. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.