B 144 Forslag til folketingsbeslutning om kommuners adgang til selv at inddrive fordringer.

Det foreslås, at Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag på inddrivelsesområdet, så kommunerne igen får mulighed for selv at inddrive fordringer.

Fremsat den: 1. april 2016. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.