B 116 Forslag til folketingsbeslutning om annullering af planlagte besparelser i SKAT.

Formålet med beslutningsforslaget er, at pålægge regeringen at annullere alle planlagte besparelser i SKAT for 2017 og frem. Grundet de mange udfordringer SKAT står overfor mener forslagsstillerne, at der er akut behov for at tilføre SKAT ekstra ressourcer og ikke spare yderligere i en trængt organisation. De annullerede besparelser foreslås finansieret ved genindførelse af sodavandsafgiften.

Fremsat den: 31. marts 2016. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.