B 117 Forslag til folketingsbeslutning om skattemæssig indberetningspligt for virksomheder, der formidler taxi- og/eller fragtkørsel (erhvervsmæssig personbefordring og godskørsel for fremmed regning) via en applikation eller anden it-teknologi.

Formålet med beslutningsforslaget er, at pålægge regeringen at indføre indberetningspligt for virksomheder, som via deres it-platform formidler kontakt mellem kunder og en skattepligtig borger, der benytter sin private bil til taxi- og/eller fragtkørsel med det formål at opnå vederlag/fortjeneste. Forslaget skal sikre, at SKAT automatisk får indberetninger om, hvilke skattepligtige borgere der har haft indtægter via virksomhedens it-platform, og hvilke beløb der er tale om for de involverede skattepligtige personer.

Med beslutningsforslaget ønsker forslagsstillerne at markere, at de ikke anser en virksomhed som f.eks. Uber for at være deleøkonomi i form af samkørsel, men at virksomheder som disse i virkeligheden driver traditionel taxikørsel, uden for lovens rammer. Derved påføres den eksisterende taxibranchen unfair og ublu konkurrence.

Fremsat den: 31. marts 2016. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.