L 160 Forslag til lov om ændring af lov om statstilskud til elintensive virksomheder. (Udvidelse af tilskudskredsen for målrettet PSO-tilskud).

Lovforslagets formål er at udvide den eksisterende tilskudsordning til elintensive virksomheders betaling af PSO-afgift, så den også omfatter virksomheder, der kan dokumentere, at de er såvel handelsintensive som elinternsive. Det vurderes, at der vil være tale om under 50 virksomheder inden for bl.a. gartnerierhvervet og fødevarefremstilling. Lovforslaget gennemfører dele af en aftale om vækst og udvikling i hele Danmark, som blev indgået mellem regeringen, DF, LA og KF den 9. februar 2016.

Fremsat den: 30. marts 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 24. maj 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 510 af 31. maj 2016

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
EFK - oversendelsesbrev
Høringsnotat vedrørende ændring af lov om statstilskud til elintensive virksomheder
Høringssvar

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

2. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 12/5-16

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om en oversigt over de 50 virksomheder, lovforslaget antages at omfatte, og en analyse af omfanget af den reduktion i deres driftsudgifter, lovforslaget forventes at give, til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om, hvad henholdsvis PSO-udgiften, energiudgifterne og regnskabsresultaterne har været i de 50 virksomheder de seneste 5 år, til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om, hvor mange af de 50 virksomheder der ligger i fjernvarmeområder, og i hvilket omfang de har overskudsvarme, som vil kunne indgå i en varmelevering til de lokale fjernvarmeselskaber, til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm. om Holmegaard Glasværks samlede energiudgifter i 2014 og om virksomhedens PSO-betaling i 2014, til energi,- forsynings- og klimaministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.