L 150 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og lov om spil. (Ændring af reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer, ændring af reglerne om udbetaling af eksportgodtgørelse, fastsættelse af brændstofforbruget for særligt store personbiler, nedsættelse af pristillægget for ønskenummerplader m.v.).

Med lovforslaget foreslås det, at hjemmelsgrundlaget for tilladelsesordningen for betaling af forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkørertøjer tilrettes. Der foreslås bl.a., at en række nærmere afgrænsede ændringer af en leasingaftale kan aftales efter SKATs godkendelse af aftalen, uden at disse efterfølgende ændringer medfører, at tilladelsen bortfalder.

Lovforslaget indeholder derudover mindre justeringer af registreringsafgiftsloven vedrørende tilladelsesordningen for betaling af forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkørertøjer og reglerne for udbetaling af eksportgodtgørelse samt en nedsættelse af pristillægget for ønskenummerplader.

Endvidere indeholder lovforslaget en ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, hvor der foreslås indført en teknisk beregning af brændstofforbruget for de særligt store personbiler, samt visse mindre tekniske justeringer.

Endeligt indeholder lovforslaget en ændring i opbygningen i gebyrbestemmelsen i lov om spil, så der er mulighed for en delvis ikrafttrædelse af bestemmelsen.

Fremsat den: 30. marts 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 31. maj 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 650 af 8. juni 2016

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren
L 150 - høringsskema
L 150 - høringssvar

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 15/4-16 fra Finans og Leasing

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

Supplerende høringssvar og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema (II) til sau DOK150564864X
L 150 - Høringssvar

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

Henvendelse af 4/5-16 fra Finans og Leasing

Bilag 9

2. udkast til betænkning

Bilag 10

3. udkast til betænkning

Bilag 11

Supplerende høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren
Captia Supplerende hørinsskema med høringssvar fra CARTA (DOR151904080)(S) DOK152963214X
Høringssvar

Bilag 12

Henvendelse af 13/5-16 fra Finans og Leasing
Henvendelse af 13 5-16 fra Finans og Leasing
L 150 hv

Bilag 13

1. udkast til tillægsbetænkning

Bilag 14

Betænkning afgivet den 12. maj 2016

Bilag 15

Materiale udleveret under foretræde for Skatteudvalget den 19/5-16 fra Finans og Leasing

Bilag 16

Henvendelse af 24/5-16 fra Camping Branchen

Bilag 17

2. udkast til tillægsbetænkning

Bilag 18

Tillægsbetænkning afgivet den 26. maj 2016

Bilag 19

Ændringsforslag til 3. behandling, fra skatteministeren

Bilag 20

Supplerende hørigssskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 21

Ændringsforslag til 3. behandling stillet den 27. maj 2016

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at redegøre for, om der er huller i lovgivningen vedrørende leasing af biler, der kan udnyttes til skatteunddragelse, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at redegøre for den tekniske beregning af brændstofforbruget for de særligt store personbiler med en køreklar vægt, der overstiger 2.585 kg, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at oversende beregningsgrundlaget for lovforslagets økonomiske konsekvenser, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at redegøre for, hvordan skat kan kontrollere udenlandske leasingselskaber, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at redegøre for, hvorfor prisen på ønskenummerplader ikke sænkes til 6.200 kr., som var prisen før den seneste ændring, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om ministerens kommenat til henvendelsen af 15/4-16fra Finans og Leasing, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at opdatere det beregningseksempel, som fremgår af lovforslagets bemærkninger til § 2, nr. 2 på side 21 vedrørende indførelse af en tekniske beregning, med de foreslåede nye forudsætninger for den tekniske beregning, jf. ændringsforslag nr. 10, til skatteministeren
SAU L 150 - svar på spm. 7 [DOK151183982]
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 8

Spm. om at redegøre for, om den nye beregningsmetode i ændringsforslag nr. 10 vedrørende særlig store biler, fortsat bygger på fabrikanternes data, eller om beregningsmetoden bygger på andet datagrundlag, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/5-16 fra Finans og Leasing, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om de tekniske beregninger af brændstofforbruget, som nærværende regulering vil basere sig på, vil blive ændret i takt med, at EU’s metoder og kontrol bliver forbedret, jf. de igangværende bestræbelser på at få mere retvisende beregninger, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på L150 spørgsmål 10

Spm. 11

Spm. om at oplyse, om et udgangspunkt for ”køreklar vægt” på 3000 kg vil give en mere retvisende omregning til brændstofforbrug og dermed lande på en afgift tættere på det hidtil praktiserede, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om ministeren er enig i, at udgangspunktet på de 2585 kg snarere er egenvægten af en autocamper end den køreklare vægt, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om, hvilken konsekvens den ændrede metode til afgiftsberegning vil få for pt. lagerholdte Euronorm 5-køretøjer i forbindelse med fornyet syn eller registrering, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om de angivne stigninger i vægtafgift er ministerens intention, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om kommentar til henvendelsen af 13/5-16 fra Finans og Leasing, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om ministerens kommentar til præsentationsmaterialet af 19/5-16 fra Finans og Leasing, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om kommentar til henvendelse af 24/5-16 fra Camping Branchen, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om at oplyse, om han agter at tage særlige initiativer for at styrke kontrollen med udenlandske leasingselskaber og anvendelsen af storkundeordningen som følge af lovforslaget, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.