B 82 Forslag til folketingsbeslutning om indberetningspligt for virksomheder, der formidler udlejning.

Med beslutningsforslaget foreslås det, at Folketinget pålægger regeringen at indføre indberetningspligt for virksomheder, der via deres platform hjælper en skattepligtig med at udleje dennes bolig eller dele heraf, så SKAT automatisk får indberetning om, hvilke personer der har haft lejeindtægter via virksomhedens platform.

Der henvises i beslutningsforslaget til, at sammenlignelige virksomheder har en lignende pligt. F.eks. er udlejningsbureauer forpligtet til at indberette udlejeres fortjenester.

Fremsat den: 2. marts 2016. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.