B 54 Forslag til folketingsbeslutning om nedlæggelse af de åbne skattelister.

Med beslutningsforslaget foreslås det, at regeringen pålægges, at fjerne de åbne skattelister over selskabers skattebetalinger fra SKATs hjemmeside og fremadrettet ophører med at offentliggøre disse oplysninger.

Fremsat den: 21. januar 2016. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.