B 18 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod efterforskning og indvinding af skifergas.

Beslutningsforslaget er en genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 65 fra folketingsåret 2012-13. Skifergas er det populære navn for naturgas, som indvindes fra skiferlag i undergrunden. Efterforskning og indvinding af skifergas foregår efter en teknik, der indebærer en risiko for påvirkning af miljøet, og skifergas er en kulstofholdig energikilde, der frigiver CO2 ved udnyttelsen. Ud fra såvel et miljømæssigt som et klimamæssigt synspunkt skal efterforskning og indvinding af skifergas efter forslagsstillernes opfattelse derfor forbydes.

Fremsat den: 23. oktober 2015. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.