L 11 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om Energinet.dk. (Støtte til eksisterende naturgasfyrede industrielle kraft-varme-værker m.v.).

Lovforslagets formål er at sikre, at tilskudsordningen til elproduktion fra industrielle kraft-varme-værker, som anvender naturgas, kan træde i kraft. Lovforslaget giver endvidere energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om de administrative regler for tilskudsordningen og om tilsyn og kontrol med udbetalingen af tilskud. Lovforslaget skal sikre, at Danmark overholder vilkårene i Europa-Kommissionens afgørelse af 14. juli 2015 om godkendelse af støtteordning til produktion af elektricitet i naturgasfyrede industrielle kraft-varme-værker.

Fremsat den: 7. oktober 2015. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 19. november 2015. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1283 af 24. november 2015

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.